Věžička je od září otevřena všem :-)

Můžete se těšit na pravidelné řemeslné, výtvarné, taneční a další umělecké dílny. Od září bude u nás probíhat také kurz autorské dramatické tvorby.

O Rybské pouti se zase třeba můžete přijít podívat na výstavu panenek.

Sledujte náš program na webu nebo FB, už brzy zveřejníme další nabídku workshopů a akcí v našem a vašem komunitním centru Věžička 🙂

Těšíme se na viděnou.

Rok 2019 ve Věžičce

V právě uplynulém roce se konečně rozběhla rekonstrukce Komunitního centra Věžička v domě čp. 102. Přes prvotní překážky, kdy bylo zjištěno, že stavba je v horším stavu, než předpokládal projektant, po dohodě mezi stavební firmou, autorským dozorem a technickým dozorem byla zbourána celá starší část domu a k této části byla nově zpracována projektová dokumentace. Tímto krokem došlo k cca dvouměsíčnímu zdržení celého projektu a vzhledem k tomu, že se realizace stavby posunula do zimních měsíců, byl mezi dodavatelem stavby a investorem (tj. Společenským centrem Věžička) uzavřen dodatek č. 1, který posunuje dokončení rekonstrukce do 31. 5. 2019 a dle upravené projektové dokumentace upravuje také rozpočet stavby na celkovou výši 11.979.426,17 Kč včetně DPH. Přesto se však rekonstrukce stavby daří, v současné době je nově vystavěna stavba domu a připraven krov na realizaci střešní konstrukce. Střecha bude hotova do konce ledna 2020. Další práce budou následovat v souladu s projektovou dokumentací a harmonogramem prací.

Komunitní centrum budeme otevírat o letních prázdninách.

Chceme Vám všem poděkovat za podporu, kterou od Vás dostáváme. A přejeme Vám do nového roku 2020 vše dobré a těšíme se na společná setkávání ve Věžičce.

Členové spolku Věžička

Velké stěhování

Před začátkem rekonstrukce chceme ještě vystěhovat věci, které zůstaly ve Věžičce a které pak také budou tvořit součást interiéru komunitního centra…

…a potřebujeme dobrovolníky, kteří by nám s tím pomohli.

Pokud máte čas, přijďte v sobotu 16. 3. v 9:00 do Věžičky.

Děkujeme!


Dvě dobré zprávy pro Věžičku

Dlouho jsme Vás neinformovali o tom, jak je to vlastně v současnosti s naším projektem a chystanou rekonstrukcí.

Společnost Innogy Gas Storage, s.r.o. podpořila v letošním roce rekonstrukci Věžičky grantem ve výši 150.000,- Kč. Členové spolku SC Věžička tento dar využijí pro vybudování „Komunitního centra Věžička“, které bude sloužit jako místo pro volnočasové, výchovné i vzdělávací aktivity místních obyvatel i všech zájemců z okolního regionu.

V současné době spolek Věžička čeká na vyhodnocení žádosti podané v Integrovaném regionálním operačním programu ve 4. výzvě MAS Lašsko – IROP – Sociální služby a komunitní centra. Prošli jsme již formálním hodnocením a splnili všechny náležitosti pro podání žádosti. Snad i další hodnocení pracovníky IROPu proběhne hladce a rychle a konečně budeme moci zahájit práce na rekonstrukci. 

Děkujeme 🙂