Rok 2019 ve Věžičce

V právě uplynulém roce se konečně rozběhla rekonstrukce Komunitního centra Věžička v domě čp. 102. Přes prvotní překážky, kdy bylo zjištěno, že stavba je v horším stavu, než předpokládal projektant, po dohodě mezi stavební firmou, autorským dozorem a technickým dozorem byla zbourána celá starší část domu a k této části byla nově zpracována projektová dokumentace. Tímto krokem došlo k cca dvouměsíčnímu zdržení celého projektu a vzhledem k tomu, že se realizace stavby posunula do zimních měsíců, byl mezi dodavatelem stavby a investorem (tj. Společenským centrem Věžička) uzavřen dodatek č. 1, který posunuje dokončení rekonstrukce do 31. 5. 2019 a dle upravené projektové dokumentace upravuje také rozpočet stavby na celkovou výši 11.979.426,17 Kč včetně DPH. Přesto se však rekonstrukce stavby daří, v současné době je nově vystavěna stavba domu a připraven krov na realizaci střešní konstrukce. Střecha bude hotova do konce ledna 2020. Další práce budou následovat v souladu s projektovou dokumentací a harmonogramem prací.

Komunitní centrum budeme otevírat o letních prázdninách.

Chceme Vám všem poděkovat za podporu, kterou od Vás dostáváme. A přejeme Vám do nového roku 2020 vše dobré a těšíme se na společná setkávání ve Věžičce.

Členové spolku Věžička