SPOLEK VĚŽIČKA

Boty VIII

V září roku 2015 jsme u nás v Rybím založili neziskovou organizaci s názvem Společenské centrum Věžička Rybí, z.s. Stejně jako řada podobných organizací náš spolek usiluje o podporu komunitního rozvoje a zlepšení života našich občanů. Naší ambicí je zaujmout nejen místní, ale také lidi z širšího okolí.

Chceme místo, kde se lidi mohou setkávat, rozvíjet se, dovědět se něco zajímavého, inspirovat, tvořit, pobavit nebo se potkat jen tak nad miskou dobrého čaje.

Jak již název spolku napovídá, místo, kde chceme naše aktivity realizovat, je budova čp. 102, kde kdysi býval starý obchod a pekárna, a kterou všichni známe pod jménem Věžička. Je to téměř 90 let od její výstavby, což je na ní již pěkně znát. Zkrátka budova potřebuje rozsáhlou rekonstrukci. Naše představa je taková, že se budeme snažit zachránit co nejvíce její venkovní vzhled i vnitřní interiéry. 

Víme, že je před námi ještě dlouhá cesta, ale věříme, že se nám komunitní centrum podaří vybudovat. Rekonstrukci Věžičky bychom rádi zafinancovali prostřednictvím dotace z Evropských fondů, s pomocí MAS Lašsko. Náš projekt jsme podali do investiční výzvy na komunitní centra, která byla vyhlášena v prosinci 2017. Všichni poskytovatelé dotací požadují spolufinancování vlastníka nemovitosti, na projektu se tak spolek podílí 5 %, což v našem případě znamená 600 000,-. Od začátku fungování našeho spolku a záměru v Rybí otevřít komunitní centrum probíhají akce, na kterých mají účastníci možnost přispět a my za tyto příspěvky a přízeň moc děkujeme. V roce 2016 byla rovněž vyhlášena veřejná sbírka, jejíž výtěžek, necelých 75 000, jsme využili k úhradě zpracování projektové dokumentace a rozpočtu stavby.

Pokud si myslíte, že záchrana Věžičky má smysl, můžete dále přispívat na věžičkový účet.  Za poskytnutý finanční dar jsme připraveni zaslat potvrzení o poskytnutí daru.

Číslo účtu:   2800891437/2010

Za všechny Vaše příspěvky (ať už finanční nebo dobrou radu) děkujeme.

A pokud jste v naší Věžičce zatím nebyli, sledujte naše webové nebo facebookové stránky, kde jsou informace o připravovaných akcích, a přijďte se k nám podívat a přesvědčit se o tom, že Věžička za to stojí.

 

členové spolku Společenské centrum Věžička Rybí