Podzimní Ukliďme Česko rušíme…

Bohužel, podzimní Ukliďme Česko musíme zrušit, ale příští jaro se zase určitě přidáme k celorepublikové akci Ukliďme Česko – Ukliďme svět.