Dvě dobré zprávy pro Věžičku

Dlouho jsme Vás neinformovali o tom, jak je to vlastně v současnosti s naším projektem a chystanou rekonstrukcí.

Společnost Innogy Gas Storage, s.r.o. podpořila v letošním roce rekonstrukci Věžičky grantem ve výši 150.000,- Kč. Členové spolku SC Věžička tento dar využijí pro vybudování „Komunitního centra Věžička“, které bude sloužit jako místo pro volnočasové, výchovné i vzdělávací aktivity místních obyvatel i všech zájemců z okolního regionu.

V současné době spolek Věžička čeká na vyhodnocení žádosti podané v Integrovaném regionálním operačním programu ve 4. výzvě MAS Lašsko – IROP – Sociální služby a komunitní centra. Prošli jsme již formálním hodnocením a splnili všechny náležitosti pro podání žádosti. Snad i další hodnocení pracovníky IROPu proběhne hladce a rychle a konečně budeme moci zahájit práce na rekonstrukci. 

Děkujeme 🙂

Využití veřejné sbírky na Věžičku

Milí dárci a přátelé Věžičky,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 27. 4. 2018 schválil Krajský úřad Moravskoslezského kraje celkové vyúčtování veřejné sbírky, kterou náš spolek pořádal v období od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2018. Účelem této sbírky byla finanční podpora rekonstrukce budovy „Věžičky“ v obci Rybí. Za takto získané finance jsme částečně uhradili zpracování projektové dokumentace a rozpočtu na tuto stavbu. Krajský úřad Moravskoslezského kraje konstatoval, že výtěžek sbírky byl použit ke stanovenému účelu (podrobné vyjádření naleznete níže).

Příjmy od přispěvatelů do veřejné sbírky činily celkem 74.138,- Kč.

Děkujeme všem, kteří svým darem přispěli na podporu rekonstrukce „Věžičky“ – dominanty naší obce.

 Schválení vyúčtování veřejné sbírky

Koncert pro Věžičku

Děkujeme všem, kdo dorazili na včerejší Koncert pro Věžičku, s takovým publikem se muzikantům hrálo skvěle! Slyšeli jsme od všeho trochu – lidovky, folk, country a sem tam něco víc od podlahy…velký dík tedy především našim muzikantům, kteří na včerejšek poctivě trénovali a ladili – jmenovitě Tonda, Marek, Míša, Peťa a Peťa, Jana, Šárka, Maruška…díky taky Romči a Rackovi…a skvělým hudebníkům Pavlovi a Martinovi z kapely Plachý host. Prý to bylo fajne a možem to zas za pár měsíců zopakovat…tož uvidíme
No a ještě to hlavní, na Věžičku jsme vybrali něco kolem 7 000…možná už víte, že bychom s naším projektem chtěli uspět ve výzvě na rozvoj komunitních center, kterou teď vyhlásila Místní akční skupina Lašsko, z. s., takže ještě jednou děkujeme všem za podporu, ať už v podobě finančního příspěvku nebo vašeho času a přízně, kterou Věžičce věnujete!!!

Podpora komunitních center MAS Lašsko

MAS Lašsko vyhlásila první­ výzvu v Operační­m programu Zaměstnanost (OPZ) na podporu komunitní sociální­ práce a komunitní­ch center, ve které jsme se rozhodli žádat o dotaci na činnost a aktivity našeho komunitního centra. Ví­ce informací­ o výzvě najdete na stránkách MAS Lašsko (www.maslassko.cz/opz.php). Čeká nás teď spousta práce s přípravou žádosti, věří­me ale, že uspějeme. Držte nám palec 🙂