Podpora komunitních center MAS Lašsko

MAS Lašsko vyhlásila první­ výzvu v Operační­m programu Zaměstnanost (OPZ) na podporu komunitní sociální­ práce a komunitní­ch center, ve které jsme se rozhodli žádat o dotaci na činnost a aktivity našeho komunitního centra. Ví­ce informací­ o výzvě najdete na stránkách MAS Lašsko (www.maslassko.cz/opz.php). Čeká nás teď spousta práce s přípravou žádosti, věří­me ale, že uspějeme. Držte nám palec 🙂