Využití veřejné sbírky na Věžičku

Milí dárci a přátelé Věžičky,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 27. 4. 2018 schválil Krajský úřad Moravskoslezského kraje celkové vyúčtování veřejné sbírky, kterou náš spolek pořádal v období od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2018. Účelem této sbírky byla finanční podpora rekonstrukce budovy „Věžičky“ v obci Rybí. Za takto získané finance jsme částečně uhradili zpracování projektové dokumentace a rozpočtu na tuto stavbu. Krajský úřad Moravskoslezského kraje konstatoval, že výtěžek sbírky byl použit ke stanovenému účelu (podrobné vyjádření naleznete níže).

Příjmy od přispěvatelů do veřejné sbírky činily celkem 74.138,- Kč.

Děkujeme všem, kteří svým darem přispěli na podporu rekonstrukce „Věžičky“ – dominanty naší obce.

 Schválení vyúčtování veřejné sbírky