SPOLEK VĚŽIČKA

Boty VIII

V září roku 2015 jsme u nás v Rybím založili neziskovou organizaci s názvem Společenské centrum Věžička Rybí, z.s. Stejně jako řada podobných organizací náš spolek usiluje o podporu komunitního rozvoje a zlepšení života našich občanů. Naší ambicí je zaujmout nejen místní, ale také lidi z širšího okolí.

Chceme místo, kde se lidi mohou setkávat, rozvíjet se, dovědět se něco zajímavého, inspirovat, tvořit, pobavit se nebo se potkat jen tak nad miskou dobrého čaje.

Jak již název spolku napovídá, místo, kde chceme naše aktivity realizovat, je budova čp. 102, kde kdysi býval starý obchod a pekárna, a kterou všichni známe pod jménem Věžička. V loňském roce uplynulo 85 let od její výstavby a je to na ní již pěkně znát. Zkrátka budova potřebuje rozsáhlou rekonstrukci. Naše představa je taková, že se budeme snažit zachránit co nejvíce její venkovní vzhled i vnitřní interiéry. 

Víme, že je před námi ještě dlouhá cesta, ale věříme, že se nám komunitní centrum podaří vybudovat. Rekonstrukci Věžičky bychom rádi zafinancovali prostřednictvím dotace z Evropských fondů, s pomocí MAS Lašsko. V současnosti připravujeme projekt do investiční výzvy na komunitní centra, která byla vyhlášena v prosinci 2017. Všichni poskytovatelé dotací požadují spolufinancování vlastníka nemovitosti, na projektu se tak spolek podílí 5 %, což v našem případě znamená 600 000,-. Od začátku fungování našeho spolku a záměru v Rybí otevřít komunitní centrum probíhají akce, na kterých mají účastníci možnost přispět a my za tyto příspěvky a přízeň moc děkujeme. Rozhodli jsme se také vyhlásit veřejnou sbírku, kterou bychom právě na hrazení našeho finančního podílu při rekonstrukci Věžičky využili.

Pokud si myslíte, že záchrana Věžičky má smysl, prosíme, přispějte ne transparentní účet

Pokud si myslíte, že záchrana Věžičky má smysl, prosíme, přispějte na transparentní účet veřejné sbírky, jehož účelem je rekonstrukce budovy čp. 102, dominanty obce Rybí. Za poskytnutý finanční dar jsme připraveni zaslat potvrzení o poskytnutí daru

Číslo účtu:   2000907859/2010

Za všechny Vaše příspěvky (ať už finanční nebo dobrou radu) děkujeme.

A pokud jste v naší Věžičce zatím nebyli, sledujte naše webové nebo facebookové stránky, kde jsou informace o připravovaných akcích, a přijďte se k nám podívat a přesvědčit se o tom, že Věžička za to stojí

 

členové spolku Společenské centrum Věžička Rybí