O PROJEKTU

Váha I

Co bychom ze starého obchodu a přilehlého stavení chtěli mít? Po setkání s místními Rybjany a diskusi nás členů jsme se rozhodli pro toto využití Věžičky:

Klubovna

V přízemí Věžičky zůstala zachována prostorná místnost, ve které do roku 1975 fungovala prodejna potravin. Tu bychom chtěli využívat jako sál pro klubovou činnost. Máme přece v obci i v blízkém okolí řadu muzikantů, divadelních seskupení, malířů, fotografů a spoustu jiných šikovných lidí, kteří by v tomto sále mohli pro své i naše potěšení a zábavu v průběhu celého roku vystupovat.

Klubovna je také dobrým místem pro nejrůznější zdravotní cvičení, taneční kroužky, workshopy, vzdělávací akce a přednášky.

Hodně se taky těšíme na pořádání jednodenních „amatér“ restaurací známých ve světě jako Restaurant Days, nebo na jiné formy společného vaření.

Útulna

Největší výzvou pro využití této stavby je půdní prostor s věžičkou. Ten je tak krásný a fantastický, že může sloužit jen vznešeným účelům. Chceme, aby v něm bylo útulno, nazvali jsme ho proto „útulna“. Bude to místo odpočinu při čaji, kávě, při četbě knih, místo pro klábosení s kamarády nebo jen pro tiché přemýšlení o obyčejných i neobyčejných věcech kolem nás. Zatím je to prostor, který čeká na odhalení své atmosféry. Tady musíme být velmi opatrní a prostor plánovanou rekonstrukcí nezkazit.

Turistická ubytovna

A konečně starou dřevěnku si představujeme jako ubytovnu a příjemné zázemí pro návštěvníky naší obce, pro turisty. Pro ně bychom chtěli vytvořit prostor nejen pro ubytování, ale také vytvořit „malé informační centrum“, kde budou mít možnost se blíže seznámit s historií naší obce a také se zajímavostmi, které se v Rybím a jeho okolí nacházejí.