Velké stěhování

Před začátkem rekonstrukce chceme ještě vystěhovat věci, které zůstaly ve Věžičce a které pak také budou tvořit součást interiéru komunitního centra…

…a potřebujeme dobrovolníky, kteří by nám s tím pomohli.

Pokud máte čas, přijďte v sobotu 16. 3. v 9:00 do Věžičky.

Děkujeme!


Dvě dobré zprávy pro Věžičku

Dlouho jsme Vás neinformovali o tom, jak je to vlastně v současnosti s naším projektem a chystanou rekonstrukcí.

Společnost Innogy Gas Storage, s.r.o. podpořila v letošním roce rekonstrukci Věžičky grantem ve výši 150.000,- Kč. Členové spolku SC Věžička tento dar využijí pro vybudování „Komunitního centra Věžička“, které bude sloužit jako místo pro volnočasové, výchovné i vzdělávací aktivity místních obyvatel i všech zájemců z okolního regionu.

V současné době spolek Věžička čeká na vyhodnocení žádosti podané v Integrovaném regionálním operačním programu ve 4. výzvě MAS Lašsko – IROP – Sociální služby a komunitní centra. Prošli jsme již formálním hodnocením a splnili všechny náležitosti pro podání žádosti. Snad i další hodnocení pracovníky IROPu proběhne hladce a rychle a konečně budeme moci zahájit práce na rekonstrukci. 

Děkujeme 🙂

Využití veřejné sbírky na Věžičku

Milí dárci a přátelé Věžičky,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 27. 4. 2018 schválil Krajský úřad Moravskoslezského kraje celkové vyúčtování veřejné sbírky, kterou náš spolek pořádal v období od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2018. Účelem této sbírky byla finanční podpora rekonstrukce budovy „Věžičky“ v obci Rybí. Za takto získané finance jsme částečně uhradili zpracování projektové dokumentace a rozpočtu na tuto stavbu. Krajský úřad Moravskoslezského kraje konstatoval, že výtěžek sbírky byl použit ke stanovenému účelu (podrobné vyjádření naleznete níže).

Příjmy od přispěvatelů do veřejné sbírky činily celkem 74.138,- Kč.

Děkujeme všem, kteří svým darem přispěli na podporu rekonstrukce „Věžičky“ – dominanty naší obce.

 Schválení vyúčtování veřejné sbírky